Kalkulator energetyczny

Miasto Stołeczne Warszawa
Wprowadzenie

Witamy na stronie kalkulatora energetycznego!

Jeśli mieszkasz w Warszawie i chcesz ocenić, czy warto zainwestować w instalację słoneczną lub pompę ciepła w Twoim domu, to narzędzie jest dla Ciebie.

Kalkulator energetyczny wykorzystuje dane ze specjalnie opracowanych dla Warszawy map: słonecznej oraz geotermii niskotemperaturowej. Mapa słoneczna podaje informacje na temat wartości nasłonecznienia na dachu wybranego budynku, uwzględniając efekt zacienienia od otaczającej zabudowy. Mapa geotermii niskotemperaturowej, czyli energii która może być wykorzystana przez pompy ciepła, pokazuje średnią wartość współczynnika mocy cieplnej ziemi w wybranym punkcie. Po wprowadzeniu do kalkulatora punktu adresowego oraz danych dotyczących zużycia energii w Twoim domu, zostaniesz poproszony o wybranie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). W oparciu o te dane, kalkulator wykona wstępne obliczenia dotyczące opłacalności zainwestowania w wybraną instalację OZE oraz oszacuje korzyści ekologiczne wynikające z ograniczenia zużycia paliw kopalnych.

To proste! Im więcej mieszkańców Warszawy zdecyduje się na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, tym szybciej ograniczymy emisję gazów cieplarnianych i będziemy oddychać czystszym powietrzem. Każdy z nas może przyczynić się do poprawy stanu środowiska, a także pomóc osiągnąć Warszawie ambitny cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 roku.

Wypróbuj kalkulator!

Szczegółowe informacje na temat opracowania map i kalkulatora, dostępne są w zakładce Informacje dodatkowe.